Białe certyfikaty energetyczne – sprawdzamy, czym są i na co mają realny wpływ

Inwestując w modernizację kotłowni, możesz osiągnąć wiele różnych korzyści. Jedną z nich są tak zwane białe certyfikaty. Czym są i jakie zyski mogą przynieść? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, znane również jako świadectwa efektywności energetycznej, to dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych oszczędności energii przez realizację przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. Mają na celu promowanie oszczędzania energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Są wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją.

Świadectwa efektywności energetycznej stanowią więc dodatkową zachętę do inwestowania w ten obszar. A przy tym mogą przynieść również dodatkowe środki, które będzie można przeznaczyć na przykład na kolejne inicjatywy.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Poniżej opisujemy, jak uzyskać wydawane przez URE białe certyfikaty:

  • Przeprowadzenie audytu energetycznego: pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie obecnego zużycia energii i identyfikacja obszarów, gdzie można osiągnąć oszczędności. Audyt powinien być wykonany przez certyfikowanego audytora energetycznego.
  • Planowanie i realizacja projektów zwiększających efektywność energetyczną: na podstawie wyników audytu należy zaplanować i zaimplementować projekty modernizacyjne, które efektywnie obniżą zużycie energii. Mogą to być na przykład modernizacja oświetlenia, instalacja bardziej efektywnych systemów grzewczych czy izolacja budynków.
  • Dokumentacja działań: ważne, aby szczegółowo dokumentować wszystkie etapy projektu, w tym wybór technologii, koszty, przewidywane i rzeczywiste oszczędności energetyczne. Dokumentacja ta będzie kluczowa podczas składania wniosku o białe certyfikaty.
  • Składanie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki (URE): po zakończeniu projektu należy złożyć wniosek o wydanie białych certyfikatów w URE. Wniosek powinien zawierać wszelką niezbędną dokumentację projektową oraz wyniki audytu energetycznego.
  • Oczekiwanie na weryfikację: Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza weryfikację złożonej dokumentacji i ocenia, czy zrealizowane projekty spełniają wymagania ustawy o efektywności energetycznej. 
  • Otrzymywanie certyfikatów: Po pozytywnej weryfikacji, URE wydaje białe certyfikaty, które potwierdzają osiągnięte oszczędności energetyczne. Certyfikaty te można następnie sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii lub wykorzystać do celów promocyjnych firmy.

Więcej o białych certyfikatach i wsparciu, jakie możesz otrzymać od ekspertów Bosch, przeczytasz na stronie: https://bosch-industrial.pl/biale-certyfikaty-klucz-do-efektywnosci-energetycznej/

Białe certyfikaty: korzyści dla Twojej firmy

Białe certyfikaty oferują szereg korzyści, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Twojej firmy, poprawy jej wizerunku oraz stanu finansów. 

Oto kluczowe zalety zdobycia białych certyfikatów:

  • Realne oszczędności: inwestycje w projekty poprawiające efektywność energetyczną, które kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, prowadzą do znaczących oszczędności w zużyciu energii. Długoterminowe obniżenie kosztów przyniesie znaczne oszczędności i zwiększy rentowność przedsiębiorstwa.
  • Poprawa wizerunku firmy: białe certyfikaty są świadectwem zaangażowania przedsiębiorstwa w zrównoważony rozwój i troskę o środowisko. W dzisiejszych czasach klienci i partnerzy biznesowi coraz częściej szukają organizacji, które aktywnie działają na rzecz redukcji swojego śladu węglowego.
  • Możliwość handlu certyfikatami: białe certyfikaty mają wartość rynkową i mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii, co stwarza dodatkowe źródło przychodów dla firmy. Pozyskany w ten sposób kapitał można reinwestować w rozwój przedsiębiorstwa. W przypadku białych certyfikatów cena nie przestaje rosnąć!